Bestuurder of commissaris bij een vereniging of stichting? Let op: nieuwe wetgeving

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Bent u ook actief bij een vereniging of stichting als bestuurder of commissaris? Let dan goed op. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht en worden er belangrijke wijzigingen in de wet doorgevoerd. Om welke wijzigingen gaat het? Hierbij in het kort een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
  1. Veel verenigingen en stichtingen hadden al een Raad van Toezicht. Door deze wetswijziging wordt dit nu ook in de wet verankerd. Net als bij een BV of NV kan hierbij worden gekozen voor een monistisch of dualistisch bestuursmodel;
  2. Er worden meer eisen aan de taakvervulling van bestuurders en commissarissen gesteld. Het belang van de vereniging of stichting moet in de besluitvorming voorop staan. Als er sprake is van een tegenstrijdig belang, mag de bestuurder of commissaris volgends de wet niet meer meebeslissen;
  3. In de statuten moet een regeling worden opgenomen voor het geval een bestuurder of commissaris tijdelijk afwezig is of dat er sprake is van een vacature. Ook moet in de statuten worden opgenomen dat een bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de overige bestuurders of commissarissen;
  4. Er komt een uitbreiding van de ontslagmogelijkheden van bestuurders of commissarissen door de rechter. Ook kan de rechter straks een verbod op het vervullen van een bestuursfunctie opleggen;
  5. Het wordt makkelijker om in geval van faillissement van een vereniging of stichting de bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijke taakvervulling. Dit geldt alleen voor stichtingen en verenigingen die verplicht zijn om vennootschapsbelasting te betalen of een jaarrekening te publiceren.

Hoe kunt u aan deze nieuwe wetgeving voldoen? In een volgend artikel wordt er aan de hand van een eenvoudig stappenplan antwoord gegeven op deze vraag.

Bart van der Tang

Bart van der Tang

Helpt uw bedrijf bij het beantwoorden van juridische vragen

LEES OOK:

In zes stappen voldoen aan de WBTR

In het vorige artikel is een toelichting gegeven op de belangrijke wetswijzigingen die per 1 juli van kracht zijn voor verenigingen en stichtingen. Dit artikel bevat een handig stappenplan om in zes stappen te voldoen aan de WBTR.

De taal van de coronapatiënt

Mooi verhaal: onlangs sprak ik met een kinderverpleegkundige over haar ervaringen op de corona-afdeling van een ziekenhuis. Wat mij het meest intrigeerde? Nou dit: het blijkt dat kinderverpleegkundigen hun taalgebruik aanpassen aan hun patiëntjes.

Lelijke eendjes

Heb jij lelijke eendjes in jouw bedrijf? Grote kans van wel, want dit geldt voor negen van de tien bedrijven. En nee, het gaat hier niet om niet de Deux Chevaux, die is tegenwoordig iconisch.

Juridisch advies (ongezouten)

Juridisch advies zonder dat op elke juridische slak zout wordt gelegd en uw deal niet doorgaat: welke ondernemer wil dat niet?

Meer informatie?

info@regeltrecht.nl

RegeltRecht

Copyright 2021